Facilitace

Pokud lidem něco říkáte, je velmi obtížné získat jejich zapojení a pozornost. Pokud se lidí tážete a inspirujete jejich vlastní přemýšlení, získáváte tak zapojení, pozornost, přesvědčení. My vás nechceme vyučovat, my chceme, abyste se učili.

Facilitátor nebo prezentátor?
Jaký je mezi nimi rozdíl?

Facilitace prožitku vzdělávání se dá přirovnat k safari v džungli: Nasměrujete jedince tím správným směrem, něco jim doporučíte, přijmete opatření, které obohatí zážitky účastníků a poskytnete jim nezbytné vedení, ale neuděláte to za ně. Ve skutečnosti to vše uděláte s nimi. Průvodce, který by účastníkům safari dal mapu a řekl: „Přeji vám šťastnou cestu", a pak si sedl do křesla a pozoroval je, by nebyl zrovna ideálním průvodcem. To samé platí i pro vzdělávacího facilitátora.

Facilitátor

  • Neseparuje se od svých posluchačů
  • Zároveň a není jeden z účastníků
  • Je zodpovědný celé skupině
  • a proto je důležité, aby si ho účastníci vážili a věřili mu
  • je detailně seznámen s příslušnou problematikou, ale hlavně pomáhá studujícím poznat a aplikovat nové poznatky v praxi
  • Úkolem facilitátora není pouze předat informace, ale vybavit studující pro další osobní rozvoj a růst, kontinuální vzdělávání, které povedou k mistrovskému zvládnutí dané problematiky.

Prezentátor

  • role, kde je jasná hranice mezi účastníkem a prezentátorem
  • Prezentující je uveden jako expert, který zná vše
  • Studující je často pasivním příjemcem nových informací.

Umění facilitovat nám pomáhá vést účastníky školení nebo diskuzí k novým poznatkům.

Pozornost a soustředění účastníků jsou klíčem úspěchu těch, kteří pracují se skupinou lidí. Abyste získali pozornost, stačí, když budete zábavní – abyste získali jejich soustředění, je třeba účastníky zapojit. Naší ambicí je obojí. Stojíme si za tím, že aktivním zapojením do programu získávájí účastníci výrazně více.