Při práci s našimi klienty se často setkáváme s otázkami na způsob řešení rozporů, které nemohou být řešeny jednoduchými a klasickými prostředky.

Zde je několik příkladů:

  • Jak mám nalézt rovnováhu mezi pracovním a osobním životem uprostřed neustálých krizí a nátlaků?
  • Jak se mám upřímně radovat z úspěchu a schopností druhého člověka?
  • Jak zachovat kontrolu a při tom dát lidem dostatek svobody a autonomie, kterou potřebují pro efektivní provádění své práce?
  • Jak zavést principy neustálého zlepšování se zapojením všech lidí, když panuje takový cynismus a skepse na základě nejrůznějších iniciativ a seminářů pořádaných v minulosti?

Jakkoli jsou procesy dobře navržené, neumí se učit. Lidé se učí, a lidé zlepšují procesy a zajišťují jejich výkonnost. Proto jen prostřednictvím vzdělávání lidí, jejich výchovou, inspirováním, nasloucháním a vedením můžete organizaci posunout vpřed.

Proces přípravy semináře

Veškeré naše semináře jsou založeny na individuálním přístupu - analýze a znalosti prostředí, účastníků seminářů a stanovení efektu zadavatelem - a jsou unikátem pro danou společnost.

Programy/semináře jsou pak postaveny na motivaci a osobním zapojení každého z účastníků. Dosahujeme tak mnohem vyššího dopadu celého programu/semináře a současně i viditelných a měřitelných výsledků.