Tento seminář byl navržen tak, aby naučil jeho účastníky správně reagovat v kritických, konfliktních situacích a hlavně jim účinně předcházet. Nechceme dát lidem do rukou šablony, chceme je naučit pracovat s nástroji, které budou sami schopni efektivně kombinovat. Navíc je tento seminář postaven převážně z praktických cvičení s důslednou zpětnou vazbou i rozborem záznamu reakcí.

Z obsahu semináře

  • Jak reaguji, jsem-li podrážděn - poznej svůj vzorec stresového chování
  • Styly vlivu - test osobnosti
  • Nejčastější příčiny konfliktů a jak jim předcházet
  • Přesvědčovací a vyjednávací taktiky
  • Námitky a jejich řešení
  • WIN-WIN
  • Komunikace v kritické situaci
  • Jak jednat s lidmi, se kterými se nelze dohodnout
  • Praktická cvičení - rozbor s videozáznamu

Nakonfigurujte si seminář dle vašich potřeb.