Cílem tohoto semináře je představit a prakticky seznámit účastníky s možnostmi a nástroji účinné motivace podřízených. Až příliš často manažeři spojují motivaci s finanční odměnou. V rámci programu se přesvědčí o účinnosti jiných způsobů, které jsou mnohdy účinnější než samotné finanční a hmotné odměny.

Z obsahu semináře

  • Stimulace a hmotná saturace zaměstnanců
  • Maslowova hierarchie potřeb
  • Základní principy pracovní motivace
  • Hledání motivace pro každého jednotlivce
  • Nástroje motivace
  • Motivační program společnosti
  • Praktická cvičení
  • Rozbor zaměstnanců každého z účastníků - hledání správné motivace