Vlastní seminář je postaven na skutečnosti, že v pozadí každého jednání je určitá, pevně daná struktura a řada jednoduchých technik, jejichž efektivní aplikace dokáže celkový výsledek ovlivnit.

Představením výše uvedené struktury a jejích kroků se účastníci stávají "účastníky" "velké vyjednávací hry", která je nosnou osou celého semináře. Účastníci se dostávají do různých rolí a situací, ve kterých si mohou své schopnosti zdokonalovat v bezpečném prostředí a za odborného vedení lektora.

Princip výuky stojí na vlastním pozorování jednotlivých "hraných situací" druhou polovinou skupiny … a následným společným rozborem.

Z obsahu semináře

  • Pochopení rolí při vyjednávání
  • Představení jednotlivých stylů vyjednávání
  • Komunikační nástroje vyjednavače
  • Styly a techniky vyjednávání
  • Příprava strategie
  • Vedení vyjednávání
  • Výhody konsensu oproti kompromisu
  • Praktický nácvik na modelových situacích

Nakonfigurujte si seminář dle vašich potřeb.