Tento seminář je základem tréninku vedoucích pracovníků. Vedle představení práce s velice silným a účinným nástrojem, jakým roční hodnotící pohovory jsou, vede své účastníky k pochopení práce řídícího pracovníka, jeho role a odpovědnosti. Představuje a nacvičuje práci s nástroji, kterých je k efektivnímu vedení potřeba.

Z obsahu semináře

 • Motivace vs stimulace
 • Osobnost řídícího pracovníka
 • Nástroje efektivní komunikace - Komunikační cyklus
 • Výběr vhodných cílů pro podřízené
 • Delegování úkolů
 • Měřitelná kritéria zadávaných úkolů
 • Příprava a vedení hodnotícího pohovoru
 • Řešení krizových situací
 • Efektivní zpětná vazba
 • Praktická cvičení - řešení případových studií a situací
 • Praktický příklad vedení pohovoru se zpětnou vazbou od účastníků i lektora