Tento program seznamuje účastníky se zásadami a nástroji pro efektivní vedení porad a meetingů. Cílem semináře se představit a prakticky si vyzkoušet vedení porady včetně řešení krizových situací. Součástí semináře jsou i základní zásady a nástroje práce se skupinou, sbírání a vyhodnocování informací od skupiny, definice závěrů a výstupů.

Z obsahu semináře

 • Kolik nás stojí porady
 • Kdy, koho a jak pozvat na poradu
 • Příprava porady
 • Zásady vedení a účasti na poradách
 • Audio-vizuální pomůcky
 • Zásady práce se skupinou
 • Zásady efektivní a efektní prezentace
 • Řešení kritických situací
 • Nástroje sběru a vyhodnocení dat:
 • Brainstorming
 • Metoda skupinové rovnoprávnosti
 • Metoda diskusní smyčky
 • Follow-up porady, kontrola úkolů a zpětná vazba
 • Praktická cvičení: řešení případových studií a situací
 • Praktický nácvik vedení porady se zpětnou vazbou od účastníků a lektora

Nakonfigurujte si seminář dle vašich potřeb.