Naše práce > Rozvoj lidí a týmů > Moduly a témata pro sestavení semináře projektového řízení

Moduly a témata pro sestavení semináře projektového řízení

Cílem seminářů je vytvořit povědomí o širších souvislostech spojených s řízením projektů. Představit základní strukturu znalostí o užívaných postupech, metodách a nástrojích projektového řízení.

Moduly a témata

Projektového řízení obecně

 • Základní východiska, pozadí a definice
 • Představení zásad projektového přístupu k řízení a jeho odlišností od klasického přístupu
 • Životní období projektu
 • Prvky a struktura projektové organizace
 • Klasifikace oboru projektového řízení podle Project Management Institute Project Management Body of Knowledge (PMI PM BOK) – PMI standardy
 • Lidské a organizační předpoklady řízení projektu
 • Kvalifikační předpoklady pro řízení projektů

Zadání/nastavení projektu

 • Čtyři základní elementy projektu
 • Způsob organizování projektu (struktura a podpurné systémy)
 • Metoda logického rámce (návrh posloupnosti cílu projektu, rozbor variant řešení, stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů, definice vnějších podmínek/rizik)
 • Stromová analýza problému
 • Struktura členění prací (WBS)
 • Komunikační plán projektu
 • Časový harmonogram realizace
 • Podpůrné metodiky formulace projektu
 • Rizika projektu, silová analýza, analýza zúčastněných a dotčených

Plánování, realizace, ukončení projektu

 • Plán času, zdrojů a nákladů, síťová analýza - metoda kritické cesty
 • Sledování a hodnocení postupu realizace, analýza dosažené hodnoty
 • Kontrolní mechanismy projektu
 • Projektové schůzky
 • Tipy a triky při posuzování projektů a sledování jejich realizace
 • Úkoly při ukončení projektu

Zásady řízení času

 • Tvorba modelu postupů prací
 • Struktury členění projektu
 • Odhady doby trvání
 • Logické vazby činností
 • Metoda kritické cesty CPM

Softwarová podpora pro časové rozvrhování

 • Základní přehled rozdělení softwaru
 • Programová podpora nižší třídy
 • Programová podpora vyšší třídy
 • Propojení informačního systému řízení projektu s celopodnikovým informačním systémem

Založení modelu s využitím softwarové podpory

 • Definice činností
 • Obecně přijatá dobrá oborová praxe časového rozvrhování podle PMI
 • Přiřazení struktury členění
 • Definice vazeb
 • Základní výstupy - harmonogram

Tvorba směrných plánů a procesy aktualizace

 • Založení směrného plánu a režimy řízení srovnávací základny
 • Sběr dat a aktualizace časového rozvrhu
 • Spolupráce s dodavateli při aktualizaci
 • Technické prostředky a režim aktualizace
 • Smluvní ujednání pro časovou aktualizaci a sledování a hodnocení postupu

Analýza dosažené hodnoty

 • Východiska analýzy
 • Rozpočtové náklady plánovaných prací (BCWS)
 • Rozpočtové náklady provedených prací (Eearned Value)
 • Skutečné náklady provedených prací (ACWP)
 • Indexy a trendování dalšího postupu plnění

Místo projektu a systému řízení projektů v podniku

 • Řízení programu
 • Řízení konfigurace
 • Řízení integrace
 • Řízení rozsahu prací
 • Řízení času
 • Řízení nákladů projektu
 • Řízení jakosti projektu
 • Řízení lidských zdrojů projektu
 • Řízení komunikace v rámci projektu
 • Řízení rizik projektu
 • Řízení obstarávání (řízení kontraktačních vztahů)