Naše práce > Poradenství

Poradenství

Provádíme poradenskou a konzultační činnost nejen v těchto oblastech:

Trening a koučing

  • Analýzy tréninkových potřeb a doporučení efektivních intervencí
  • Facilitace workshopů a jednání
  • Individuální poradenství při důležitých firemních rozhodnutích

Organizační kultura

  • Analýzu organizačních kultur podílejících se na Mergers &38; Aquistions
  • Identifikaci potenciálních rizik fůze na základě analýzy organizačních kultur
  • Příprava a realizace konferencí