Výběr zaměstnanců

Na základě výstupů z testů Hogan Assessments (Hogan Personality Inventory - HPI) jsme schopni určit vhodnost daného kandidáta pro danou pozici v dané firmě.

Výsledky HPI ukazují typické chování testovaného ve srovnání s pracovní populací. Stejné věci bychom se o testovaném dozvěděli po půl roce až roce pozorování a spolupráce, výhodou HPI tedy mimo jiné je, že šetří čas a peníze firmy tím, že maximálně zvyšuje pravděpodobnost správného výběru.

HPI se dá použít jak plošně - při výběru z velkého množství kandidátů (desítky až stovky), tak při výběru z několika málo kandidátů. Otestováním současných nejlepších zaměstnanců se dá také získat bench mark, který může dále pomoci při výběru.

Jedná-li se o výběr na významnou pozici - jakýkoli vedoucí post, pak je možné vypracovat podrobnou (17 stran) zprávu o typech chování preferovaných testovaným, jejich dopadu na stul řízení a to, jak testovaného vnímají (budou vnímat) jeho podřízení.

> zpět nahoru


Plánování kariéry a nástupnictví

Pří plánování dalšího postupu v kariéře, případně při hledání vhodného kandidáta pro zaučení do vyšší funkce je třeba vzít v úvahu mnoho okolností. Kromě současného výkonu daného zaměstnance, který bývá běžně jediným kritériem při kariérním postupu, je třeba zvážit zda se daný člověk do nové pozice hodí, zda odpovídá jeho hodnotové a preferenční orientaci a jeho osobnostnímu profilu. Příliš často se stává, že se z dobrého specialisty je špatný manažer.

Typy testů Hogan Assessments, které je možno využít:

  • HPI - Profesní diagnostika osobnosti a Leadership zpráva
  • MVPI - (Motives, Values, Preferences Inventory - Inventář motivů, hodnot a preferencí ) - Interpretační zpráva, Leadership zpráva
  • HDS - (Hogan Development Survey - Hoganův rozvojový dotazník) - HDS Leadership zpráva

> zpět nahoru


Odchody zaměstnanců

Vedení firem v současné době dochází stále častěji k závěru, že by bylo dobré mít nástroj, který by pomohl analyzovat motivaci k odchodu z firmy - zvláště jedná-li se o nejlepší zaměstnce. Je zřejmé, že odchod schopného pracovníka je pro firmu velkou ztrátou, mimo jiné i proto, že finanční zátěž a snížená produktivita vyplývající z prodlevy mezi odchodem zaměstnance a nástupem, respektive zaučením nového zaměstnance, jsou nemalé.

Testy Hogan Assessments poskytují nástroj umožňující identifikaci problémů, důvodů a motivů, jež vedou zaměstnance k rozhodnutí odejít a tím mohou přispět buď ke změně rozhodnutí odcházejícího pracovníka a nebo mohou být podnětem pro změnu vnitřní strategie firmy.

> zpět nahoru


Rozvoj týmů

Týmová zpráva je založena na výsledcích testů Hogan Assessments (HPI - Hoganův osobnostní dotazník). Jednotlivé výsledky se zanesou do grafu, který je pak za účasti týmu interpretován. Týmová zpráva slouží k identifikaci silných stránek týmu, toho, jak se tým jeví okolí jako celek, kdo nejspíš zaujme jaké role, zda-li jsou role vyvážené nebo nějaké chybí a jaké jsou potencionální konflikty.

Týmová zpráva usnadňuje plánování týmového rozvoje a posiluje vzájemný respekt a toleranci tím, že ukazuje, že žádné typy chování nejsou samy o sobě špatné nebo správné, ale že záleží na jejich vhodném použití a začlenění v rámci týmu.

> zpět nahoru