Naše práce > Měření a testování

Měření a testování

Každá firma používá propracované systémy náboru, rozvoje a hodnocení zaměstnanců. Naše firma vychází těmto požadavkům vstříc nabídkou vysoce spolehlivých a objektivních osobnostních testů psychodiagnostiky Hogan Assessments založených na více než 80 let trvajícím výzkumu a adaptovaných na české prostředí.

Psychodiagnostika Hogan

Tyto testy umožňují vyhnout se subjektivním dojmům o testovaném člověku, zrychlují posouzení a umožňují srovnání testovaných osob mezi s sebou. Výstupy dotazníku jsou vhodné pro každou firmu díky své flexibilitě a široké možnosti využití.


V čem Vám pomohou Hoganovy dotazníky:

  • Výběr zaměstnanců
  • Kariérové plánování a plánování nástupnictví
  • Hodnocení a odměňování
  • Koučování
  • Rozvoj týmů
  • Odchody zaměstnanců

360° zpětná vazba

Dalším z často využívaných dotazníků je 360° zpětná vazba - kompletní zpětná vazba, při které posuzuje kompetence hodnoceného nejen jeho manažer, ale i jeho kolegové, podřízení a interní či externí zákazníci nebo dodavatelé.

Napojíte-li zpětnou vazbu 360° na systém vzdělávání, máte vodítko, jak pro jednotlivce vyhledávat potřebné oblasti rozvoje. Umožněním rozvoje tam, kde to je skutečně potřeba, si zajistíte kvalitní a efektivní pracovníky, kteří jsou základem pro dosahování maximálních výsledků.