Dnes na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč.

Jednou z možností, jak na tuto otázku odpovědět je tzv. Hogan Assessments – změření trendů ve vašem chování, motivech a preferencích a chování pod tlakem a porovnání s reprezentativním vzorkem běžné populace.

Vyplněním testů Hogan Assessments získáte:

  • odpověď na otázku, proč některé situace a vztahy vyřešíte velmi snadno a jiné vás stojí mnoho snahy a energie
  • možnost porovnat vaše typické chování a preference s požadavky, které jsou na vás kladeny a zjistit možný překryv či naopak nesoulad;
  • potvrzení svých představ o sobě — silné / slabé stránky
  • pochopení souvislostí — jak se jednotlivé charakteristiky vzájemně doplňují a ovlivňují
  • pochopení, proč vám něco jde snadno a něco těžko
  • možnost nastavit konkrétní cíle vedoucí ke zvýšení osobní produktivity a rozvoji

Vyplnění Hogan Assessment trvá přibližně hodinu a půl celkem (jeden test cca 30 minut) – je to ovšem velmi individuální. Vyplnění testů probíhá online.

Popis jednotlivých testů

Hoganův osobnostní dotazník
(HPI - Hogan Personality Inventory)

Hoganův osobnostní dotazník hodnotí normální osobnost a předpovídá úspěch v profesionálním životě. Osobnostní dotazník byl navržen primárně pro použití pro výběr zaměstnanců, jejich rozvoj a kariérové plánování. Jeho pomocí lze měřit a srovnávat osobnostní charakteristiky, které se objevují při sociální interakci a které mohou být nápomocné nebo naopak škodlivé při dosahování cílů v pracovním kontextu.

Hoganův rozvojový dotazník
(HDS - Hogan Development Survey)

HDS odhaluje dispozice k disfunkčním a rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit v krizových a zátěžových situacích. Tyto vzorce chování negativně ovlivňují naši kariéru, mezilidské vztahy či spokojenost se životem a představují „odvrácenou stránku“ osobnosti. V pracovním kontextu pak mohou znemožnit efektivní komunikaci či vedení týmu, či snížit naši produktivitu. Jsou-li však tyto vzorce chování rozpoznány, mohou být v rámci rozvoje a koučování překonány. Výsledky HDS slouží především jako podklad pro koučování a rozvoj jednotlivců i celých týmů.

Hoganův hodnotový dotazník
(MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory)

Hoganův hodnotový dotazník je zaměřen na zjištění vnitřních hodnot a preferencí a motivů. Na jejich základě lze odvodit, jaký druh pozice, práce a prostředí bude zaměstnance nejvíce motivovat a kdy se bude cítit nejvíce spokojen. Lze tak zhodnotit, do jaké míry bude pracovníkovi „sedět“ pozice, pracovní tým či firemní kultura společnosti.

Společnost TEAM.CZ se stala na jaře 2008 korporátním členem Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC). Chceme se tak přihlásit ke snahám propagovat dobrou praxi a nastavovat správná očekávání v oblasti koučinku a mentoringu na území Evropy.