Kompletní zpětná vazba, při které posuzuje kompetence hodnoceného nejen jeho manažer, ale i jeho kolegové, podřízení a interní či externí zákazníci nebo dodavatelé. Hodnocený tak získává cenné informace o svém vystupování, chování a dopadech jednání na své okolí z různých úhlů pohledu včetně svého vlastního, neboť hodnotí i sám sebe. To mu poskytuje velmi dobré srovnání. (vzorové zprávy jsou k dispozici na info@team.cz)

Napojíte-li zpětnou vazbu 360° na systém vzdělávání, máte vodítko jak pro jednotlivce vyhledávat potřebné oblasti rozvoje. Umožněním rozvoje tam, kde to je skutečně potřeba si zajistíte kvalitní a efektivní pracovníky, kteří jsou základem pro kvalitní práci.

Zpětná vazba 360° vám může posloužit jako nástroj pro směrování vzdělávání a sledování posunu rozvoje vašich pracovníků

Fáze postupu

1. krok — Cíle:

Ověření potřeb a očekávání a definice cílů

2. krok — Zadání:

Definice dotazníků a doprovodných textů

3. krok — Hodnocení:

Dotazník hodnocenému, dotazníky hodnotitelům — vlastní hodnocení

4. krok — Předání:

Tvorba a předání výstupních zpráv

Společnost TEAM.CZ se stala na jaře 2008 korporátním členem Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC). Chceme se tak přihlásit ke snahám propagovat dobrou praxi a nastavovat správná očekávání v oblasti koučinku a mentoringu na území Evropy.