Naše práce > Koučing a mentoring

Osobní produktivita, koučing
a mentoring

Říkají, že ukončením docházky do mateřské školky/povinné školní docházky/maturitou/státnicí - jak kdo, jsme připraveni na vstup do života. Prý nás naučili všemu. Přesto každý z nás denně řeší výzvy, jež před nás staví sám život.

Jak bý spolehlivě neúspěšný

  1. Buďte reaktivní, pochybujte o sobě a ovlivňujte druhé.
  2. Pracujte bez jakékoliv jasné představy a vize.
  3. Věnujte se nejdříve tomu, co je urgentní.
  4. Přemýšlejte v modelu: „výhra — prohra“.
  5. Snažte se, aby všichni nejdříve chápali vaše myšlenky, až pak se zajímejte o druhé.
  6. Když nemůžete vyhrát, hledejte kompromisy.
  7. Vyvarujte se změn a osobního rozvoje.
  8. Pracujte, dokud to jde — zapomeňte na odpočinek.

Koučing

Koučing může být popsán jako interaktivní proces za účelem dosažení konkrétních cílů. Cílem koučingu je umožnit koučovanému plně rozpoznat a využít vlastní potenciál tak, aby byl maximalizován jeho/její výkon. Kouč pomáhá koučovanému najít vlastní cestu.

Koučing by se dal popsat jako známý příběh o indiánovi, který když šel kolem žebráka, vzal ho a naučil ho chytat ryby. Kdyby mu dal rybu, učinil by ho závislým na pomoci ostatním. Když ho ale naučil ryby chytat, umožnil mu důstojný a nezávislý život. Kouč – jako indián v příběhu – pomáhá koučovanému naučit se „chytat ryby“ – tedy dosahovat cílů svým vlastním přičiněním a s využitím svých talentů a silných stránek.

Jak koučing probíhá?

Délka koučingu je velmi různá, typicky cca 6 setkání v rozsahu 2 – 4 hodin, 1x za 14 dní až měsíc. Nástroje, které se používání pro efektivní nastartování a práci během koučovacího procesu mohou být:

Fáze koučingu lze shrnout do následujících bodů:

Iniciace
dochází ke zmapování situace a potřeb za účelem definování cíle koučingu – zapojeni jsou kouč, koučovaný a jeho nadřízený a další klíčoví stakeholdeři (lidé, kteří mají nebo mohou mít na výsledcích koučingu svůj zájem)
Průběh
kouč a koučovaný pracují na dosažení cíle
Závěr
vyhodnocení úspěšnosti a naplánování dalších kroků.

Společnost TEAM.CZ se stala na jaře 2008 korporátním členem Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC). Chceme se tak přihlásit ke snahám propagovat dobrou praxi a nastavovat správná očekávání v oblasti koučinku a mentoringu na území Evropy.