Naše práce > Konference a akce

Konference a akce

Sdílení informací, motivace zaměstnanců, „nastartování“ prodejního týmu, vyhodnocení výsledků, představení nových produktů - to jsou zpravidla důvody pro organizaci setkání divizí či dokonce celé společnosti. Tato setkání jsou zpravidla nazývána konferencemi.

Pro drtivou většinu účastníků jsou konference spojeny s kávou, chlebíčky, minerálkou na stole, dlouhými proslovy a častým potleskem. Bývá to čas na pečlivé prostudování novin, nastavení funkcí nového mobilního telefonu, diskuse a seznamování se s kolegy napříč společností. Nejoblíbenější částí bývají doprovodné programy, zpravidla kulturní vystoupení, exkurze či společenské večery s půlnočním překvapením.

Nemusí to tak být!

Určitě nechceme konference podceňovat, znevažovat či dokonce hanět, naopak! Souhlasíme s tím, že je to skvělá příležitost pro synergii, která přináší výsledky – způsob, kterým lze motivovat, zapojit širokou i nesourodou skupinu lidí – a ve velmi krátkém čase je získat pro společnou věc.

Create your own video slideshow at animoto.com.

K tomu, aby konference zafungovala v souladu s očekáváními, je třeba naplnit následující parametry:

Aktuálnost
téma, které konference řeší, musí být pro účastníky aktuální, zajímavé. Srozumitelně a jasně odpovídá na otázku – proč by mně to mělo zajímat?
Zapojení
účastníci jsou součástí programu, mají možnost jej ovlivňovat a spoluvytvářet. Dlouhé, nesrozumitelné přednášky dosahují přesného opaku.
Bezpečí
bezpečím není myšleno ohrožení na zdraví účastníků – to je samozřejmostí. Tímto bodem myslíme bezpečný prostor, kde se mohou účastníci vyjádřit k tématu, představeným otázkám – nabídnout svůj názor přesto anebo právě proto, že je odlišný tomu, který je prezentován.
Pohodlí
luxus pokojů je otázka rozpočtu – dostatek prostoru, světla a vzduchu je otázkou úspěchu celého programu. Jak aktivní a vnímaví jsou účastníci setkání, kteří sedí namačkáni jeden vedle druhého, kdy odskočit si na toaletu je stejný problém, jako když sedíte v ekonomické třídě zaoceánského Boeingu 747 u okýnka.
Lepivost
měřítkem toho, jak zajímavé, aktuální a srozumitelné je účastníkům to, co bylo prezentováno, lze jednoduše měřit tím, o čem se 14 dní po konferenci mluví. Jak dalece se stalo to, proč se setkali tématem jejich rozhovorů – tedy jak moc prezentované téma na účastnících ulpělo. Je na zváženou, zda nemalá investice (nejen peněz ale také času všech účastníků) nepřinesla jen rozhovory o počtu vypitých lahví šampaňského, večerním vystoupení tanečnic či nefunkčním počítači prezentujícího – tohle chcete? Ne?
Okořeňte své konference!
Jak, čím? – interaktivním programem založeným na prožitku každého z účastníků. Každá konference je samostatný projekt s unikátním výsledkem, který je požadován zadavatelem.

Interaktivní zážitky pro účastníky konferencí