Naše práce > Experiential Learning

Experiential Learning

"U věcí, které se musíme naučit, než je můžeme dělat,
se je můžeme naučit tak, že je děláme."

Aristoteles

Na rozdíl od didaktické formy výuky, kdy se účastnici připravují na to, aby se něco nového naučili, a do praxe jdou s tím, že vyzkouší, co se naučili – v rámci Experiential Learning si účastníci uvědomují souvislosti a do praxe jdou s tím, že aplikují vyzkoušené.

Co je Experiential Learning

  • zkušenostní způsob rozvoje a vzdělávání
  • aktivní zapojení účastníků do výuky
  • získávání vlastních zkušeností
  • vzdělávání prožitkem
  • forma výuky, kdy se účastníci učí tím, co právě dělali, udělali, vyzkoušeli — prožili

Propojením zážitku ze hry s realitou si účastníci vytvářejí vlastní model přístupu k analogickým situacím v pracovním i soukromém životě. Reflektováním průběhu hry si účastníci uvědomí, co se vlastně stalo, jaké souvislosti a jaká rozhodnutí ovlivnila jejich konečný výsledek. Po skončení programu mohou účastníci používat „společný jazyk“, který je vlastní každé prožitkové aktivitě, který posiluje společné chápání účastníků.

Modelové programy

Každou akci, ať je jí hra nebo simulace, nejprve s účastníky kurzů zpětně projdeme tak, jak se vyvíjela, najdeme klíčové momenty na cestě k řešení a řekneme si, zda účastníci splnili cíle, které si stanovili, a zda jsou s nimi spokojeni.

Poté následuje hodnocení procesu a rolí lidí v nich, hledání toho, co by bylo výhodné v podobné situaci znovu zopakovat, i toho, před čím je třeba se do budoucna vyvarovat. Tato fáze umožní účastníkům zformulovat si plán změn, jejichž zvládnutí mají příležitost si ověřit v další aktivitě.

Máte unavené oči ze čtení?

Poslechněte si rozhovor pro ČRo OL o Experiential Learning a experimentu Gold of Desert Kings s Petrem Vyhnálkem.

stáhnout rozhovor v MP3