Naše práce > Experiential Learning > Tex Mex

Texas vs. Mexiko
Tex Mex

Cíle programu

  • Schopnost orientace v měnícím se prostředí volného trhu
  • Identifikovat a rozvíjet obchodní příloežitosti
  • Vyjednávat v prostředí tvrdé konkurence
  • Jak důležitá je rychlost při využití potenciálních příležitostí trhu
  • Výhoda spolupracujícího přístupu oproti nátlakovému
  • Posílení vyjednávacích schopností a přístupu k vyhednávání
  • Nutnost maximálního a kreativního zapojení každého z týmů
  • Maximalizace výsledku pod konstantním tlakem

Experimentální sehrávka, kdy jsou účastníci formou „hry“ zapojeni do modelové situace, v níž se chovají velmi přirozeně a na základě svých modelů a zafixovaných postupů. Klíčovou částí celé sehrávky je následný rozbor, který společně s účastníky hledá analogie, definuje příležitosti a upravuje zafixované modely do účinné podoby.


Princip hry

Hráči jsou rozděleni do cca 4-5 členných týmů s tím, že je nadpoloviční většina těchto týmů označená jako TEXAS a zbytek jako MEXICO. Mezi nimi je pomyslná hranice - řeka Rio Grande. Oba "státy" jsou spojeny mostem, který se otevírá jen v určenou dobu.

Do TEXASU přijíždí zástupce společnosti FOOD, s.r.o. a je připraven vykupovat sety produktů TEX-MEX. Ty ovšem Texasané nemají, a pokud je chtějí prodat, musí je nejdříve nakoupit u Mexičanů. Ti je ovšem také nemají ale mají přístup do vesnic, kde se prodávají jednotlivé hotové produkty, z nichž je možné postavit požadované sety. Chtějí-li něco prodat Texasanům, musí to nakoupit v těchto vesnicích. Cena výkupu a nákupu je stanovena tak, že je zde marže 50%.

Každý tým vstupuje do hry s přesně daným množstvím dolarů a je na nich, jak dokáží tento "investiční vklad" rozmnožit. Texasané musí umět vysvětlit Mexičanů, co potřebují (zpravidla se zapomenou zeptat, kolik toho Food, s.r.o. bude vykupovat a pak jim toho hodně zbude) aby zkompletovali z produktů sety a ty prodali.

Dokud se snaží vydělávat jeden na druhým, točí se dokola. Opravdu hodně peněz vydělá ten tým, který se spojí s někým na druhé straně řeky, vysvětlí si, kdo co potřebuje a budou pracovat ve vzájemné podpoře a důvěře. Budou "točit" veškeré prostředky a vydělávat ne na sobě - ale na rozdílu ceny výkupní a prodejní.

Hraje se 4 x 20 minut - po tu dobu je most otevřen. Počet vykupovaných setů je podle přesně stanoveného algoritmu (podle počtu týmů) omezen.