Cíle programu

  • Porozumění dynamice dosahovaných výsledků v kontextu korporátního světa
  • Uvědomení si důležitosti nastavení vlastních cílů v zájmu celku.
  • Podstata úspěchu závisí na vhodné kombinaci krátkodobých a dlouhodobých cílů.
  • Identifikace citlivého vybalancování aktivit se sběrem a analyzováním zájmů ostatních klíčových „hráčů“.
  • Schopnost efektivně prezentovat a motivovat ostatní pro získání podpory svých zájmů.

Zábavný program s velikou dynamikou průběhu a velmi viditelnými výsledky, které přímo souvisí se zažitými modely chování účastníků. Tyto modely je pak možné lépe identifikovat a měnit v kontextu hledání efektivnějších cest ke společně dohodnutému cíli.

Experiment nabízí účastníkům měřitelný pohled na efektivitu jejich dovedností spolupracovat v rámci celku, kde mohou být různé zájmy. Soustředí se na zvýšení výkonnosti pomocí posílení disciplíny vzájemné komunikace, využití synergického efektu v rámci propracované spolupráce, hledání a identifikace osobních zájmů v kontextu zájmů skupiny a ochotě hledat řešení nad rámec viditelné reality.Popis programu

Jednotlivé týmy, do kterých se účastníci rozdělí, představují posádky automobilů, které se snaží za vymezený čas doputovat do cílového města. To, co netuší, je, které z měst na mapě před nimi je to cílové. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že každá z posádek začíná z jiného místa.

Ale nejen vzdálenosti jsou výzvou k řešení.

Posádky sice mohou v každém kroku rozhodnout, co by chtěli udělat. Toto rozhodnutí však musí veřejně prezentovat - nejprve barvou šátku, který představuje možnou volbu ale především volbou na hlasovacím zařízení. Většinové rozhodnutí (tedy to, co udělala většina z přítomných týmů) se pak stane povinným rozhodnutím pro všechny zúčastněné.

Začíná boj s časem ale především, hledání efektivní cesty, jak se domluvit napříč zájmů a vzájemné konkurence mezi posádkami.

Vítězem se stane ten, kdo dokáže najít cestu k vzájemné shodě a současně dokáže ostatní motivovat a přesvědčit k vzájemně výhodnému řešení. Velkým překvapením (byť v souladu s pravidly) pro všechny v sále je pak konečný součet všech dosažených výsledků jednotlivých týmů a porovnání tohoto součtu s teoreticky maximálním možným ziskem. Rozbor pak akcentuje důvody, které vedly k představené ztrátě.