Naše práce > Experiential Learning > Promises, promises!

Sliby, sliby!
Promises, Promises!®

Cíle programu

  • Propagace společné týmové vize
  • Budování vzájemných vztahů a důvěry
  • Budování týmu
  • Odbourávání bariér
  • Poznání síly jednoty, která umožňuje dosáhnout nevídaných výsledkůPrincip programu

Cílem konference je propagace týmu a vybudování základních vztahů a důvěry mezi jeho účastníky.

Program je zábavný, nabitý energií a zaměřuje se na budování týmového ducha.

V průběhu samotných cvičení a jejich následného shrnutí budou mít jednotlivé týmy jedinečnou příležitost vzájemně na sebe působit. Následná shrnutí dávají jednotlivým účastníkům šanci podělit se o své zážitky a myšlenky se všemi ostatními.

Celý program začíná za zvuku trubek, které vítají velvyslance Spojené Ligy Národů (facilitátory programu) oblečené do černých fraků s modrými šerpami. Po formálním přivítání jsou týmům přiděleny úkoly.

Evropský parlament

Jako nově zvolení politici zastupují jednu z deseti zemí a musí splnit sliby, které dali svým voličům (bez ohledu na to, jak obskurní tyto sliby mohou být) a stát se právoplatnými členy Spojené Ligy Národů! Své aktivity musí vyvíjet v prostředí plném skandálů, intrik, zábavy a politiky, kde vznikají aliance, které se následně rozpadají nebo jsou vypovídány či reformovány. Nicméně, všechny země se těsně před koncem pětiletého volebního období stanou platnými členy Spojené Ligy Národů.

Společná týmová vize

Evropský parlament

Jednotlivé týmy jsou schopny lépe splnit potřeby ostatních týmů tím, že se zaměří na celkové cíle. Společná vize navíc týmům pomůže získat pocit sounáležitosti („jsme v tom všichni dohromady“) a posílí tak morálku.

Budování vztahů a důvěry

V rámci programu Promises, Promises! ® dosahují jednotlivé „země“ lepších výsledků v případě, že jsou schopny vybudovat vzájemné vztahy s ostatními týmy na základě atmosféry důvěry. Jednotlivé týmy si pak z programu odnesou povědomí o významu důvěry a zážitek, který zcela jasně dokazuje, že důvěra může zvýšit produktivitu nebo zajistit výjimečný zákaznický servis jak pro interní tak externí zákazníky.

Budování týmu

Jak už bylo uvedeno výše, jednotlivé týmy si v rámci programu uvědomí, že jsou na sobě navzájem závislé a že své cíle jsou schopny dosáhnout jen a pouze tehdy, pokud budou sdílet informace a spolupracovat. Zdůraznění týmového ducha umožní jednotlivým týmům posílit své vzájemné vztahy a pochopit, že nejsou na celém světě sami.

Komunikace

V rámci programu je také zdůrazněn význam komunikace při dosahování stanovených cílů. Efektivní komunikace a chápání potřeb umožní jednotlivým týmům lépe splnit očekávání ostatních a dosáhnout lepších výsledků jak pro „externí“ tak „interní“ zákazníky.