Naše práce > Experiential Learning > Council of the Marble Star

Rada mramorové hvězdy
Council of the Marble Star

Cíle programu

  • Řídit produktivitu v nejistém prostředí
  • Konzistentnost a schopnost rychlého rozhodování
  • Odhalit vnitřní schopnosti každého z účastníků, orientovat se v neznámém prostředí
  • Prověřit charakternost ve vztahu jednání s ostatními
  • Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu
  • Hledání a využití dostupných informací pro vlastní výkonnost
  • Stanovit vizi a cíl srozumitelný ostatním

„Rada Mramorové hvězdy“ a zavádí účastníky na hrad Camelot za času krále Artuše, kde mají rozhodnout o svých „rádcích“ Eldrech – členech Rady Mramorové hvězdy.

Zástupci 12 vesnic představují nejlepší z nejlepších a volba spočívá v rodovém programu Excelleronu, jímž musí projít a jehož vítěz má právo usednout na stolec člena rady.Zástupci vesnic spolu soutěží, vyjednávají, prodávají a kupují, ale také sdílejí informace a pomáhají si. Na závěr se hodnotí nejen vlastní výsledek prodejního snažení ale také hodnocení etického přístupu a pravidla fair-play. Toto poslední kritérium hodnotí sami účastníci.

Experiment tedy v sobě kombinuje schopnost být produktivním a výkonným v kontrastu s budováním dobrých vztahů – rovnováhy světem obchodu a světem dobrých vztahů.

Popis programu

Účastníci jsou rozděleni do 12 týmů, které představují jednotlivé klany, které se scházejí proto, aby tradičním způsobem zvolili svého vůdce Eldra.

Každý z klanů má určitý počet Traglů, Disců, Cubitsů, Ycelitů, Gemeraldů a Rozacronů, což jsou komodity, se kterými se obchoduje. Navíc má každý z klanů určité informace, které jsou ovšem klíčové pro jiné klany a ve výsledku rozhodují o hodnotě komodit v jednotlivých obdobích.

Program má minimální zadání a nabízí tak účastníkům absolutní volnost v postupu a přístupu k ostatním klanům.

Účastníci se dostávají do paradoxních situací, kdy sdílení informace může ovlivnit jejich výsledek (negativně) ale současně jeho nesdílení ovlivní vztahy s jinými. Hledání rovnováhy je klíčem pro úspěch.

Na závěr period učených k vyjednávání a obchodování se vyhodnotí počet kreditů, které jednotlivé klany získaly a současně všichni hodnotí test Schuma, kdy se hodnotí vztahy mezi jednotlivými klany. Hodnotí každý jednotlivec a hodnotí se všichni zúčastněné klany. Hodnotí se ANO – NE na otázky hodnotící přístup, otevřenost, férovost, komunikativnost a ochotu spolupracovat.

V průběhu rozboru se pak zveřejní výsledky v počtu získaných kreditů (ke zvolení Eldrem je nutný určitý minimální počet) a výsledek testu Schuma, jehož procentuální počet“ANO“ je dalším kritériem pro zvolení Eldrem.

Pokud nikdo z týmů nedosáhne potřebných minimálních hodnot, Elder není zvolen.

V rámci rozboru jsme schopni přesně změřit efektivitu komunikace a spolupráce skupiny.