Team.cz

Poslání

Jsme tým, který se zaměřuje na motivaci a rozvoj potenciálu jednotlivců a týmů v organizacích tak, aby jejich činnost vedla ke zvyšování produktivity i kvality života.

Toto své poslání naplňujeme tím, že přinášíme programy a aktivity, které činí z poznávání a učení se zábavu s praktickým dopadem!

Klíčovou specializací je pro nás především vzdělávání dospělých zkušenostní formou výuky, dále pak obchodní, podnikatelské a organizační poradenství.

Jsme tak připraveni provádět analýzy potřeb, navrhovat a ověřovat série intervencí v nejrůznějších podobách (vzdělávací a výukové akce, facilitované porady a konference, osobní koučování,…), soustředících se na zvýšení výkonnosti lidí i systémů, jimi navrhovaných a spravovaných.

Členství a partnerství

Společnost TEAM.CZ se stala na jaře 2008 korporátním členem Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC).

Chceme se tak přihlásit ke snahám propagovat dobrou praxi a nastavovat správná očekávání v oblasti koučinku a mentoringu na území Evropy.

Jsme partnerskou organizací společnosti Eagle's Flight – světové jedničky ve vývoji a realizaci programů postavených na principu Experiential Learning. Česká republika je tak mezi 20 zeměmi, ve kterých je společnost Eagle's Flight zastoupena.

Jsme členem sítě SyNet.