O nás > Klienti

Naši klienti

TEAM.CZ získal 2. místo mezi projekty rozvoje zaměstnanců ve střední a východní Evropě.

Jsme hrdí na námi navržený program „Bridge“, který jsme realizovali pro společnost LOGOS, a.s. Umístili jsme se s tímto programem na druhém místě mezi oceněnými projekty rozvoje zaměstnanců realizovanými ve střední a východní Evropě.

Program Bridge se zaměřuje na co nejrychlejší rozvoj manažerského potenciálu při skokovém rozšíření firmy z 200 na 1000 pracovníků.

Toto ocenění vystavila společnost Hewitt Associates, největší mezinárodní poradenská a outsourcingová společnost v oblasti řízení lidských zdrojů. Studie proběhla za podpory časopisu The Wall Street Journal Europe ve 12 zemích a bylo do ní zapojeno téměř 600 společností, reprezentující názory více než 120 000 zaměstnanců a 3 000 zástupců vrcholového managementu.Studie ukázala, že Nejlepší zaměstnavatelé s vysoce motivovanými týmy jsou úspěšnější jak v dosahování obchodních cílů, tak i v získávání, udržování a motivování svých klíčových zaměstnanců.

Reference podle oboru

IT
NESS Logos, a.s.
Dlouhodobé tréninkové programy pro vedoucí pracovníky společnosti na všech úrovních v oblasti komunikace, vedení lidí, organizační politiky a dále rozsáhlé individuální koučování v návaznosti na tyto kurzy
Hewlett-Packard
Jednotlivé vzdělávací programy v manažerských dovednostech a komunikaci, rozvojové programy šité na míru pro vybrané cílové skupiny a koučování.
Servodata , a.s.
Nastevní spolupráce na dlouhodobé aplikaci programu Gold of the Desert Kings napříč společností
ICZ a.s.
Fasilitace celofiremního setkání.
Dell Computer s.r.o.
Organizace výjezdního setkání obchodního týmu.
Microsoft
Experimenty Gold of the Desert Kings.
Obchod
Tesco Stores ČR, a.s.
Dlouhodobý koučovací program pro vedoucí pracovníky v České a Slovenské republice.
Fasilitace strategických výjezdních zasedání IT divize.
Ahold CR, a.s.
Prezentace na celorepublikové konferenci ředitelů supermarketů a hypermarketů.
Finance
Komerční banka, a.s.
Vzdělávací programy v oblasti náboru nových pracovníků, komunikace a vedení lidí, řízení projektových týmů, návrh programu Rozvoj talentů a dlouhodobé koučování vedoucích pracovníků.
UniCredit Bank CR, a.s.
Facilitace strategických porad, výjezdní zasedání a rozvojové programy v oblasti projektového řízení.
Raiffeisenbank, a.s.
Dlouhodobý program rozvoje vedoucích pracovníků v rámci rozvoje talentů.
Allianz pojišťovna SK
Série experimentů Gold of the Desert Kings a Marble of the Council Star.
ING CZ i SK
Série fasilitovaných celofiremních setkání s programy Promises, Promises!, Gold of the Desert Kings, a Marble of the Council Star.
Česká spořitelna, a.s.
Fasilitace porad, příprava a realizace divizních setkání.
First Finance (Credoma)
Semináře pro nové obchodní zástupce společnosti, koučing.
HYPO Stavební spořitelna, a.s.
Semináře na prezentace a projektové řízení.
PPF (HomeCredit)
Fasilitace strategických setkání, experimenty Gold of the Desert Kings, koučing.
Potravinářství
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Fasilitace celofiremních setkání, programy Gold of the Desert Kings a TEX MEX.
Coca Cola HBC CR, a.s.
Fasilitace strategických porad.
Heineken
Série experimentálních programů Gold of the Desert Kings s aplikací.
Pribina, spol. s r.o.
Semináře pro střední a vrcholový management.
Komunikace
T-Mobile SK
Projekt setkání s leaderem – kombinace experimentu Marble of the Council Star s fasilitovaným setkáním s renomovaným manažerem.
T-Mobile ČR
Projektové řízení pro manažery.
AV Media, a.s.
Fasilitace celofiremních setkání, specializované programy na rozvoj zaměstnanců.
Doprava
České dráhy , a.s.
Moderování roadshow 2007 a příprava roadshow 2008
VW - užitkové vozy
Spolupráce na programu Cílený marketing – úprava a zefektivnění prodejní strategie společnosti.
Ford
Fasilitace celofiremního setkání
Peugeot SK
Strategické semináře s experimentem Gold of the Desert Kings, Zásadní rozhovory.
Energie a průmysl
ČEZ, a.s.
Roadshow, projekt zákazník, fasilitace manažerských porad, dodávka tréninků v oblasti komunikace, prezentace a rozvoji osobnosti v rámci standardizovaných, dlouhodobých rozvojových programů.
Siemens VDO (Continental)
Semináře komunikace pro projektové manažery
Ostatní
Diplomatická Akademie
Semináře prezentačních dovedností a zásadní komunikace.
Kapatex s.r.o.
Koučing, fasilitace strategických setkání managementu, zásadní rozhovory, trénink obchodního týmu.
TAMBOR (IPSOS)
Organizace celofiremních setkání s experimenty (Gold of the Desert Kings, TEX MEX, Tajný Závod, Tyre Trophy).
Richter Gedeon
Semináře a experimenty pro obchodní tým.
SCA
Koučing, fasilitace setkání společnosti, semináře prodejní dovednosti a komunikace.