O nás > Hormed

Zdravotnická divize HORMED

Po více než pětileté spolupráci společností TEAM.CZ a HORMED došlo k jejich propojení. Divize HORMED společnosti TEAM.CZ bude i nadále zaměřena především na zdravotnickou problematiku.

Dlouholeté lektorské zkušenosti se vzděláváním profesních pracovníků ve zdravotnictví, subjektů na poli farmaceutickém, dentálním i s medicínskou technikou budou zefektivněny zkušenostmi lektorů společnosti TEAM.CZ a obohacením o vzdělávací principy, kterými jsou:

  • Výuka založená na prožitku
  • Praktická cvičení a maximální zapojení účastníků
  • Prezentace na bázi příkladů a analogií
  • Propojení technologií s našimi dovednostmi, jenž přináší do vzdělávání dynamiku

Výsledkem této kombinované spolupráce je maximalizace dopadu vzdělávací akce do praxe a zvýšení motivace účastníků vzdělávání pro jejich osobní rozvoj.

V oblasti „soft skills“ se často u firem působících ve zdravotnictví setkáváme se syndromem „přeškolení“. Dnešní společnost si však začíná vyžadovat nejen profesionální či odborný přístup, ale také jednání (komunikaci) na úrovní partnerství a dostatečnou informovanost spojenou s etickým přístupem – a to ať už ve vztahu lékař – pacient, lékař – farmaceut, pacient – farmaceut apod. Společnou otázkou pro všechny by mohla být třeba tato: „jak si získat důvěru pacienta, obchodního partnera?“ A na to máme účinný lék, který vám namícháme na základě přesné diagnózy.


Pro profesní pracovníky ve zdravotnictví je důležitou samozřejmostí rozvoj v oblasti tvrdých dovedností – tedy odborné semináře. Přesto čím dál větší roli hraje i komunikace. Není důležité, zda je komunikace mezi lékařem a pacientem dobrá nebo špatná, důležité je, zda je efektivní.

Lékař: Tak paní Nováková, nemusíte se vůbec ničeho obávat. Máte multinodulární strumu, ale to je benigní onemocnění. Potřebujeme ještě udělat pár dalších testů, abychom si byli zcela jisti. Objednám vás na speciální rentgen a biopsii té velké bulky, souhlasíte?
Paní Nováková: Takže to není nic vážného, pane doktore?
Lékař: To víte, že není. Sestra vás objedná a řekne něco o přípravě na testy. Uvidíme se za měsíc.
Paní Nováková: Dobře, pane doktore. Děkuji, nashledanou.

Co se odehrává na straně pacientky, jaké emoce se začaly odehrávat?
Rozumí všem pojmům, které lékař uvedl?
Pacientka si není jista, co znamenají všechna ta slova „multinodulární“, „struma“, „benigní“, „biopsie“ a domů bude odcházet s pocity strachu a frustrace. To jak se pacient cítí, je stejně důležité jako to, co ví.
Proto je uvedená komunikace dysfunkční.

Efektivní komunikace je jednou z rozhodujících dovedností, které jsou předpokladem pro navázání úspěšných profesionálních a terapeutických vztahů a také pro poskytování kvalitní péče a dosahování léčebných cílů.

Komunikujte efektivně! – poradíme vám, jak na to.