Inspirace > Blended learning

Blended learning

Možnosti současných technologií a dostupnost zařízení vytvořily nový prostor pro vzdělávání a rozvoj lidí. Celý proces v tento okamžik akcelerují 3 faktory:

  • kvalita, ovladatelnost a dostupnost technologie
  • obsah, který je takto sdílen – vedle informací jsou to celé knihy, přednášky, filmy, hudba...
  • nastupující generace, která tuto technologii zcela přirozeně ovládá a využívá.

Proto intenzivně hledáme, zkoušíme a testujeme různé možnosti a prostředky, které současná dostupná technologie nabízí a získané poznatky aplikujeme v důsledně businessovém prostředí s důrazem na přínos a efektivitu. Nechceme jen přenést „papír na internet“ ale přinést řešení s výsledkem.

Při aplikaci blended learning je třeba přemýšlet ve třech rovinách:

  1. Technologické – jak dostat obsah k posluchačům tak, aby jej (ideálně) měli k dispozici v okamžiku, kdy jej potřebují.
  2. Obsahové – kdy nestačí převést obsah do bitů. – Musí mít dát logiku, zábavnost, užitečnost a trvanlivost – zjistili jsme a ověřili si, že video nefunguje, pokud ukazuje jen co ano a co ne.
  3. Lidské – protože elektronický způsob vzdělávání nefunguje dostatečně efektivně bez lidského faktoru. Ke změně chování a vzdělávání nedochází „mezi ušima, ale mezi nosy“ (potřebujeme k tomu interakci s druhými lidmi - workshopy). Tato rovina vede k zapojení účastníků i jejich nadřízených a přenáší na ně odpovědnost za vlastní rozvoj.

Nabízíme několik ověřených konceptů, které dlouhodobě fungují (více jak 2 roky) a jsou otestovné u klientů. Umíme kombinovat nové postupy/přístupy a klasické/stávající technologie (například projekt Vedení hodnotících a rozvojových rozhovorů, Zpětná vazba, Rozvoj obchodních dovedností).

Jsme připraveni diskutovat cíle a očekávání umístěné do reality klienta, kdy společně hledáme řešení, které v maximálně míře respektuje jeho možnosti (nejen technologické) a připravuje prostor pro další rozvoj a rozšiřování počtu účastníků.

Blended learning

Translation: Václav Pinkva